Numer raportu: 05/2008

Podpisanie znaczącej umowy z MSWiA

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 9 stycznia 2008r. Spółka otrzymała podpisaną umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, której przedmiotem jest kompleksowa obsługa serwisowa związana z systemem SOO (System Obsługi Obywatela) obsługującym procesy teletransmisji danych, personalizacji i dystrybucji dokumentów osobistych (dowodów osobistych). Umowa została zawarta na okres trzech lat, a jej wartość szacowana jest na około 13.8 mln zł.

 

W umowie przewidziano kary umowne, z których największa dotyczy sytuacji, w której WASKO S.A. nie wykona zobowiązań określonych w umowie i zostanie obciążone kosztami zleceń zastępczych.

 

Jednocześnie Zarząd WASKO S.A. informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy WASKO S.A. podpisało kilka mniejszych umów z MSWiA na łączną kwotę 8 mln zł.

 

Jako kryterium uznania podpisanej umowy za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec III kwartału 2007 r. wynosiły 127 870 tys. zł.