Numer raportu: 03/2008

Sprzedaż pakietu 2.970.000 akcji WASKO S.A. przez Euro-techInvestments S.a.r.l.

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 08 stycznia 2008 roku otrzymał zawiadomienie o zbyciu w dniach 07-08 stycznia 2008 roku przez spółkę Euro-tech Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, kontrolowaną przez Pana Wojciecha Wajdę – Prezesa Zarządu WASKO S.A. 2.970.000 akcji WASKO S.A. po cenie 5,25 zł za jedną akcję.

 

Operacje sprzedaży akcji WASKO S.A. przeprowadzone zostały w postaci pozasesyjnych transakcji pakietowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Sprzedaż akcji Spółki miała na celu przede wszystkim poprawienie ich płynności w obrocie na GPW, co było wielokrotnie zapowiadane od momentu połączenia HOGA.PL S.A. i WASKO S.A. Pan Wojciech Wajda będący największym akcjonariuszem Spółki i Prezesem Zarządu, kontrolujący Euro-tech Investments S.a.r.l., podtrzymuje zamiar dalszego zbycia akcji WASKO S.A. przez ten podmiot w taki sposób, aby transakcje sprzedaży nie wpływały bezpośrednio na kurs akcji Spółki. Intencją głównego akcjonariusza jest, aby po sprzedaży akcji Spółki przez Euro-tech Investments S.a.r.l. „free float” zwiększył się do 26,4 %.

 

Po dokonaniu opisanych wyżej transakcji Euro-tech Investments S.a.r.l. posiada 8.880.000 akcji Spółki, co stanowi 9,7% wszystkich akcji i głosów na WZA Spółki. Pan Wojciech Wajda wraz z żoną oraz poprzez Euro-tech Investments S.a.r.l. kontroluje w chwili obecnej łącznie 76.294.719 akcji uprawniających do wykonywania 83,7% wszystkich głosów na WZA WASKO S.A.