Numer raportu: 02/2008

Zmiana terminu publikacji podwyższonej prognozy wyników za 2007 rok

W nawiązaniu do RB 51/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku, Zarząd WASKO S.A informuje , że podwyższona prognoza wyników, o której mowa w wymienionym raporcie zostanie podana dnia 9 stycznia 2008 roku, a nie jak podano uprzednio w pierwszym tygodniu 2008 roku.