Spółka Wasko S.A. podpisała umowę z FIBERLINK sp. z o.o. na zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej szerokopasmowego dostępu do internetu.
Wasko S.A. podpisało umowę z firmą Beskid Media Sp. z o.o. na zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej szerokopasmowego dostępu do internetu.

Wdrożenie Systemu centralnego drukowania w Polskiej Grupie Górniczej

Wykonanie Systemu Zarządzania Tunelu i Systemu Zarządzania Ruchem dla odcinka A Południowej Obwodnicy miasta Warszawy

Kompleksowa sieć teletechniczna dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach