Serwisujemy urządzenia sieciowe Juniper w Polskiej Grupie Górniczej

WASKO S.A. zawarło umowę ze spółką Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie usługi serwisowych urządzeń sieciowych Juniper Networks.Certyfikowani inżynierowie WASKO S.A., przez najbliższe trzy lata, będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe w zakresie posiadanej przez PGG zaawansowanej infrastruktury sieciowej, zbudowanej w oparciu o urządzenia Juniper.WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów sieciowych. Jako jeden z największych polskich integratorów IT posiada doskonałe kompetencje z zakresu realizacji systemów sieciowych we wszystkich sektorach gospodarki.

Umowa na dostawę i wdrożenie infrastruktury składowania danych

Spółka WASKO S.A. podpisała umowę z firmą Comtegra S.A. na  dostawę i wdrożenie infrastruktury składowania danych (macierzy dyskowych).Umowa o wartości 11 mln zł brutto obejmuje swym zakresem m.in. przygotowanie dokumentacji technicznej oraz dostawę i wdrożenie macierzy klasy enterprise.W ramach kontraktu WASKO będzie również świadczyć usługi asysty technicznej i serwisu gwarancyjnego.Zgodnie z umową zamówienie zadanie zostanie  zrealizowane do końca września 2018 roku.
 
  

Sport Arena z systemem Olimp

Łódzka Sport Arena to kolejny obiekt sportowy w Polsce, który zostanie wyposażony w system kontroli ruchu osobowego i sprzedaży biletów przygotowany przez specjalistów z WASKO.

Umowa podpisana ze spółką IRBIS Company obejmuje swym zakresem skonfigurowanie serwerów kontroli dostępu pracujących w klastrze wysokiej dostępności (HA) oraz dostawę palmtopów do walidowania biletów z dedykowaną, autorską aplikacją.Autorskie oprogramowanie OLIMP firmy WASKO S.A. dotychczas wdrożone zostało na kilkudziesięciu obiektach sportowych i wystawienniczych w całej w Polsce, w tym na wielu obiektach piłkarskiej ekstraklasy. Sport Arena będzie trzecim już w Łodzi obiektem sportowym, po stadionach ŁkS-u i Widzewa, wyposażonym w oprogramowanie OLIMP.W swoim zamyśle łódzka Sport Arena będzie obiektem sportowym i rekreacyjnym. Ma spełniać wszystkie wymagania związków sportowych odnośnie organizacji meczów w rozgrywkach ligowych. Przy międzynarodowych imprezach w Atlas Arenie obiekt będzie pełnił rolę zaplecza treningowego. Zgodnie z umową, zakończenie wdrażania systemu kontroli ruchu osobowego i sprzedaży biletów firmy WASKO w Sport Arenie planowane jest pod koniec grudnia 2017 r.

Internet popłynie światłowodem

Wasko S.A. podpisało umowę z firmą Beskid Media Sp. z o.o. na zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej szerokopasmowego dostępu do internetu.Umowa o wartości 17,2 mln zł netto (21,2 mln zł brutto) obejmuje swym zakresem kompleksowe wykonanie sieci szerokopasmowej w technologii FTTH w obszarze bielskim. Szczegółowy zakres prac przewiduje m.in.: przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami i uzgodnieniami w wersji cyfrowej i papierowej, wykonanie prac budowlanych, w tym rurociągów telekomunikacyjnych, sieci doziemnej, linii napowietrznej, prace związane z budową sieci kablowej, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, wykonanie przyłączy do odbiorców sieci wraz z montażem i uruchomieniem terminala ONT.Prace, zgodnie z umową, potrwają do 30 kwietnia 2020 r. Na realizację projektu inwestor pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Współtworzymy medycynę przyszłości

W dniach 16-17 listopada, w Centrum Edukacji i Biznesu ,,Nowe Gliwice” miała miejsce II edycja Festiwalu Innowacji i Technologii. W ramach dwudniowego Festiwalu odbyło się V Międzynarodowe Forum Innowacji – Nowe Technologie, Nowe Horyzonty, czyli debata z udziałem międzynarodowych ekspertów i praktyków dotycząca innowacji i potencjału inwestycyjnego Gliwic. W trakcie panelu „Ja, robot. Robotyka medyczna – teraźniejszość, przyszłość” firma WASKO S.A. przedstawiła wyniki projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w grupie kapitałowej. Na towarzyszących wydarzeniu targach MEDICASILESIA WASKO zaprezentowało zarówno wyniki projektów współfinansowanych przez NCBiR o akronimach RH ROT, MILESTONE, MONITEL-HF i BIOSTEST, jak i elementy prototypowe skanerów 3D, platformy monitorowania oraz rozwiązania telemedyczne. Organizatorami tegorocznej edycji Festiwalu Innowacji i Technologii byli: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, Miasto Gliwice oraz Politechnika Śląska. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz marszałek województwa śląskiego.

Wrocław w światowym rankingu miast inteligentnych

Tylko dwa polskie miasta zakwalifikowały się do pierwszej setki raportu IESE Cities in Motion Index 2017 – listy najbardziej inteligentnych miast świata. Czołówkę tworzą Nowy Jork, Londyn i Paryż. Ale na liście znalazły się również Warszawa i Wrocław.We Wrocławiu Grupa Wasko wdrożyła w latach 2011 – 2015 największy w Polsce system sterowania ruchem. System ten jest stale udoskonalany i dostosowywany do nowych potrzeb. Inteligentny system transportu to jeden z ważniejszych czynników wpływających na ocenę w rankingu.Raport IESE Cities in Motion Index 2017 analizuje wszystkie aspekty składające się na jakość życia w 180 miastach na świecie. W obszarze planowania przestrzennego Warszawa zajęła 6., a Wrocław 10. miejsce w rankingu.Gratulujemy Wrocławowi.
DCIM102GOPRO
DCIM102GOPRO
DCIM102GOPRO