Uniwersytet Warszawski – serwis urządzeń sieciowych

WASKO S.A. zawarło umowę z Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest serwis urządzeń sieciowych Juniper Networks. Certyfikowani inżynierowie WASKO S.A., przez najbliższy rok, będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe w zakresie zaawansowanej infrastruktury sieciowej będącej w posiadaniu Uniwersytetu. WASKO S.A. oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów sieciowych a rozwiązania firmy Juniper Networks od wielu lat tworzą trzon tych rozwiązań.

Modernizacja serwerów MPK Wrocław

WASKO S.A. podpisało umowę, której przedmiotem jest modernizacja środowiska serwerowego w Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.Modernizacja polegać będzie na dostawie, instalacji i uruchomieniu serwerów typu blade wraz z wyposażoną w niezbędne urządzenia obudową oraz na dostawie niezbędnych elementów infrastruktury aktywnej i pasywnej. Dostarczana infrastruktura sprzętowa zastąpi istniejące rozwiązane zbudowane w oparciu o serwery HPE starszej generacji. W ramach umowy nasi specjaliści dokonają migracji całego środowiska na nową platformę sprzętowo systemową oraz przez najbliższe 5 lat będą wykonywać prace serwisowe, rekonfiguracyjne oraz konsultacyjne.Usługi serwisowe świadczone będą w trybie 24x7x365.

Opieka techniczna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

WASKO S.A. podpisało umowę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dotyczącą realizacji usług opieki technicznej macierzy dyskowych Hitachi Vantara. Przez najbliższe rok nasi specjaliści będą wykonywać prace serwisowe, rekonfiguracyjne oraz konsultacyjne dla zaawansowanego środowiska przechowywania danych zbudowanego w oparciu o produkty firmy Hitachi. WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów składowania danych, systemów wysokiej dostępności i ciągłości funkcjonowania. To nasze kompetencje i stale zwiększany potencjał techniczny wielokrotnie decydują o wyborze przez klientów oferowanych przez nas rozwiązań, mają one również wpływ na rosnące rok do roku wyniki sprzedaży.

WASKO S.A wspiera swoich Partnerów

W najbliższych dniach zrealizuje dostawę przemysłowych rozwiązań sieciowych dla Stalexport Autostrady S.A. pomagając w niezbędnej rozbudowie infrastruktury. Dostarczane urządzenia charakteryzują się możliwością pracy w szczególnych warunkach (odporność na drgania, skrajne temperatury, wilgoć, pył) oraz zgodnością z odpowiednimi normami branżowymi. Dodatkowo dzięki łatwości konfiguracji i wysokiej niezawodności umożliwią minimalny czas wdrożenia, obsługi oraz bezawaryjność. WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury sprzętowej we wszystkich sektorach gospodarki.

Dostawa sprzętu dla HT Holding w Zabrzu

WASKO S.A. nie zwalnia tempa i wspiera swoich Klientów oraz Partnerów w każdych warunkach i okolicznościach. Realizujemy dostawę infrastruktury biurowej dla nowo powstającego zakładu produkcyjnego grupy HT Holding w Zabrzu, pomagając tym samym w jak najszybszym uruchomieniu linii produkcyjnej. Przez najbliższe lata nasi eksperci będą ponadto świadczyli profesjonalne usługi serwisowe dla dostarczonych produktów. WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury sprzętowej we wszystkich sektorach gospodarki.

Sprzęt i oprogramowanie dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu

WASKO S.A. wspólnie z GABOS Software Sp. z o.o. dostarczy sprzęt i oprogramowanie do Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury serwerowej zbudowanej w oparciu o rozwiązania Fujitsu oraz oprogramowanie Microsoft Windows Server. Dostarczana platforma cechuje się dużą użytecznością, skalowalnością i efektywnością ekonomiczną. Nasi inżynierowie zapewnią ciągłość i niezawodność działania dostarczonego rozwiązania.