System backupu dla PWIK Mińsk Mazowiecki

Ochrona danych elektronicznych to w dzisiejszych czasach priorytet dla coraz większej ilości przedsiębiorstw, a szczególnie dla tych, które świadczą powszechne usługi dla ludności, jak na przykład przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Dlatego też jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani do zbudowania systemu kopii bezpieczeństwa danych (backupu) w PWiK Mińsk Mazowiecki. Zgodnie z umową wykonamy tam dostawę sprzętu serwerowego Fujitsu oraz oprogramowania backupowego Commvault, które następnie uruchomimy, skonfigurujemy i oddamy do eksploatacji, świadcząc w najbliższych latach usługi serwisu gwarancyjnego. System będzie kompleksowy – zabezpieczy dane zarówno serwerów produkcyjnych, jak i stacji roboczych pracowników.

Jest to kolejny z projektów należący do jednej z naszych wiodących grup rozwiązań – systemów zabezpieczania i przechowywania danych.

Wyposażenie tunelu północnej obwodnicy Krakowa

26 maja 2021r. spółka WASKO S.A. zawarła z firmą GLM KRAKÓW GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜLERMAK SP. Z O.O. MOSTY ŁÓDŹ S.A. SPÓŁKA CYWILNA umowę o wykonanie robót budowlano-montażowych. Zakres umowy obejmuje wykonanie prac polegających na wyposażeniu tunelu w systemy zarządzania bezpieczeństwem, w ramach inwestycji: “Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”.

Umowa realizowana jest na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Do naszych obowiązków należy wykonanie następujących zadań:
– dostawa i instalacja wyposażenia teletechnicznego budynków Centrum Zarzadzania Tunelem,
– pomiar parametrów środowiskowych tunelu,
– instalacja monitoringu wizyjnego oraz wideo detekcji,
– wykonanie sterowania urządzeniami w tunelu,
– wykonanie systemu przepływu danych,
– dostawa i instalacja wyposażenia techniczno-komunikacyjnego.

Wartość umowy wynosi 53 000 000,03 zł netto. Termin zakończenia realizacji prac w zakresie wykonania przedmiotu umowy ustalony został na dzień 13 lipca 2023 r.

WASKO w tunelu S1

Spółka WASKO jako lider konsorcjum tworzonego z firmą Voltar System sp. z o.o. zawarła umowę w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej S69) Bielsko-Biała – Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki) ” realizowanej na rzecz Skarbu Państwa-Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie. Umowa obejmuje wykonanie prac polegających na wyposażeniu tunelu w systemy zarządzania bezpieczeństwem.

Do naszych zadań należy:
– dostawa i instalacja wyposażenia elektrycznego i teletechnicznego budynków Centrum Zarzadzania Tunelem,
– pomiar parametrów środowiskowych tunelu,
– instalacja monitoringu wizyjnego oraz wideo detekcji,
– wykonanie sterowni urządzeniami w tunelu,
– wykonanie systemu przepływu danych,
– dostawa i instalacja wyposażenia techniczno-komunikacyjnego,
– dostawa i instalacja wyposażenia nisz sygnalizacyjnych.

Wartość umowy wynosi 72 370 000,00 zł netto.

Termin zakończenia realizacji prac w zakresie wykonania przedmiotu umowy ustalony został na dzień 31 lipca 2023 r.

Opieka nad sprzętem Uniwersytetu Warszawskiego

WASKO S.A. zawarło umowę z Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest serwis urządzeń sieciowych Juniper Networks. Certyfikowani inżynierowie WASKO S.A., przez najbliższy rok, będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe w zakresie zaawansowanej infrastruktury sieciowej będącej w posiadaniu Uniwersytetu.Wybór oferty WASKO S.A potwierdza wiodącą rolę Spółki jako autoryzowanego dostawcy rozwiązań Juniper.

Open Compute Project – Poland Webinar Analytics

Bardzo dziękujemy za uczestnictwo w dniu 19.03.2021 w kolejnym webinarze przygotowanym wspólnie z kolegami z Vodea i OpenCompute.org.

Open Compute Project  „Dlaczego serwery I macierze sa tak drogie i czy musi tak być?”

Poniżej link do nagranego webinara:

https://www.youtube.com/watch?v=gHa9qrN7d98

Nagrania poprzednich webinar’ów znajdziecie Państwo poniżej:

Webinar 1 z 04.12.2020 “Open Compute Project (OCP) as revolution in IT”:

https://www.youtube.com/watch?v=kTvn6EU0VKI

Webinar 2 z 29.01.2021 „Wszystko co chciałbyś wiedzieć o OCP ale boisz się zapytać – Facility, Rack and Power”

https://www.youtube.com/watch?v=XB0IB8ekvlY

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu z nami lub kolegami z Vodea i OCP.

 

Fiberlink – zakończenie projektu

Informujemy, iż firma Wasko S.A. jako Generalny Wykonawca w formule zaprojektuj i wybuduj, zakończyła w terminie i bez uwag Projekt pn: „Budowa sieci NGA na terenie powiatu wielickiego i myślenickiego.” Współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Przedmiotem umowy było zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dostępowej sieci Internetowej opartej na technologii FTTH o łącznej długości 892,84 km obejmującej swoim zasięgiem 17 873,0 szt. gospodarstw domowych oraz 90,0 szt Jednostek Oświatowych objętych szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Łączna wartość umowy opiewała na sumę: 17 459 765,0 zł