Rozbudowa infrastruktury IT

Zaufanie i zadowolenie Klientów to dla nas podstawa. ESTRA Automotive Systems, globalny producent w branży automotive, ceniąc wysoką jakość usług świadczonych przez WASKO S.A., powierzył nam rozbudowę oraz utrzymanie infrastruktury IT, z której korzystać będą filie ESTRY znajdujące się na terenie całej Europy.

W ramach zamówienia dostarczymy i wdrożymy klaster obliczeniowy, składający się z serwerów, macierzy, przełączników SAN i dedykowanego oprogramowania specjalistycznego.
W ramach obowiązującej już umowy na Outsourcing IT (https://www.wasko.pl/outsourcing-it/ ) specjaliści WASKO S.A. będą świadczyli profesjonalne usługi administracyjne i serwisowe dla nowo dostarczanej infrastruktury.

WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury sprzętowej we wszystkich sektorach gospodarki.

Opieka infrastruktury informatycznej firmy ROSSMANN

WASKO S.A. na podstawie podpisanych umów w 2020r. oraz 2021r. świadczy usługi opieki technicznej dla infrastruktury informatycznej firmy ROSSMANN. Nasi specjaliści wykonują i będą wykonywać prace instalacyjne, rekonfiguracyjne, konsultacyjne oraz optymalizacyjne dla zaawansowanego środowiska znajdującego się w kilkuset placówkach ROSSMANN na terenie całego kraju.
O wyborze WASKO S.A. zdecydowała rozległa wiedza branżowa specjalistów WASKO S.A. oraz elastyczność i bezpieczeństwo świadczonych usług.

System backupu dla PWIK Mińsk Mazowiecki

Ochrona danych elektronicznych to w dzisiejszych czasach priorytet dla coraz większej ilości przedsiębiorstw, a szczególnie dla tych, które świadczą powszechne usługi dla ludności, jak na przykład przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Dlatego też jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani do zbudowania systemu kopii bezpieczeństwa danych (backupu) w PWiK Mińsk Mazowiecki. Zgodnie z umową wykonamy tam dostawę sprzętu serwerowego Fujitsu oraz oprogramowania backupowego Commvault, które następnie uruchomimy, skonfigurujemy i oddamy do eksploatacji, świadcząc w najbliższych latach usługi serwisu gwarancyjnego. System będzie kompleksowy – zabezpieczy dane zarówno serwerów produkcyjnych, jak i stacji roboczych pracowników.

Jest to kolejny z projektów należący do jednej z naszych wiodących grup rozwiązań – systemów zabezpieczania i przechowywania danych.

Wyposażenie tunelu północnej obwodnicy Krakowa

26 maja 2021r. spółka WASKO S.A. zawarła z firmą GLM KRAKÓW GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜLERMAK SP. Z O.O. MOSTY ŁÓDŹ S.A. SPÓŁKA CYWILNA umowę o wykonanie robót budowlano-montażowych. Zakres umowy obejmuje wykonanie prac polegających na wyposażeniu tunelu w systemy zarządzania bezpieczeństwem, w ramach inwestycji: “Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”.

Umowa realizowana jest na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Do naszych obowiązków należy wykonanie następujących zadań:
– dostawa i instalacja wyposażenia teletechnicznego budynków Centrum Zarzadzania Tunelem,
– pomiar parametrów środowiskowych tunelu,
– instalacja monitoringu wizyjnego oraz wideo detekcji,
– wykonanie sterowania urządzeniami w tunelu,
– wykonanie systemu przepływu danych,
– dostawa i instalacja wyposażenia techniczno-komunikacyjnego.

Wartość umowy wynosi 53 000 000,03 zł netto. Termin zakończenia realizacji prac w zakresie wykonania przedmiotu umowy ustalony został na dzień 13 lipca 2023 r.

WASKO w tunelu S1

Spółka WASKO jako lider konsorcjum tworzonego z firmą Voltar System sp. z o.o. zawarła umowę w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej S69) Bielsko-Biała – Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki) ” realizowanej na rzecz Skarbu Państwa-Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie. Umowa obejmuje wykonanie prac polegających na wyposażeniu tunelu w systemy zarządzania bezpieczeństwem.

Do naszych zadań należy:
– dostawa i instalacja wyposażenia elektrycznego i teletechnicznego budynków Centrum Zarzadzania Tunelem,
– pomiar parametrów środowiskowych tunelu,
– instalacja monitoringu wizyjnego oraz wideo detekcji,
– wykonanie sterowni urządzeniami w tunelu,
– wykonanie systemu przepływu danych,
– dostawa i instalacja wyposażenia techniczno-komunikacyjnego,
– dostawa i instalacja wyposażenia nisz sygnalizacyjnych.

Wartość umowy wynosi 72 370 000,00 zł netto.

Termin zakończenia realizacji prac w zakresie wykonania przedmiotu umowy ustalony został na dzień 31 lipca 2023 r.

Opieka nad sprzętem Uniwersytetu Warszawskiego

WASKO S.A. zawarło umowę z Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest serwis urządzeń sieciowych Juniper Networks. Certyfikowani inżynierowie WASKO S.A., przez najbliższy rok, będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe w zakresie zaawansowanej infrastruktury sieciowej będącej w posiadaniu Uniwersytetu.Wybór oferty WASKO S.A potwierdza wiodącą rolę Spółki jako autoryzowanego dostawcy rozwiązań Juniper.