Usługi serwisowe dla Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ponownie dokonał wyboru oferty WASKO S.A. w postępowaniu na świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla macierzy dyskowej Hitachi AMS 2500. Oferta WASKO S.A. została uznana za najkorzystniejszą w tym postępowaniu, co potwierdza naszą wiodącą rolę jako autoryzowanego dostawcy usług z zakresu rozwiązań Hitachi Vantara.

Dostawa i serwis urządzeń sieciowych dla Grupy Interia

WASKO S.A. zrealizowało umowę z Grupą Interia Sp z o.o., której przedmiotem była dostawa i serwis urządzeń sieciowych Juniper Networks. Certyfikowani inżynierowie WASKO S.A., przez pięć lat, będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe w zakresie dostarczonego sprzętu. O wyborze oferty WASKO S.A. zdecydowała rozległa wiedza naszych specjalistów oraz elastyczność i bezpieczeństwo świadczonych usług.

Rutery na Politechnice Śl.

WASKO S.A. podpisało umowę z Politechniką Śląska w Gliwicach, której przedmiotem jest dostawa routerów IP/MPLS firmy Juniper Networks.
Certyfikowani inżynierowie WASKO S.A. dostarczą i przez rok będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe dla infrastruktury sieciowej, zbudowanej w oparciu o urządzenia Juniper.
Wybór oferty WASKO S.A potwierdza wiodącą rolę Spółki jako autoryzowanego dostawcy rozwiązań Juniper.

Rozbudowa przestrzeni dyskowej

WASKO S.A(Emitent) podpisało umowę konsorcjum z Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Członek konsorcjum) na rozbudowę wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego z Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 33 286 752,00 zł brutto w tym:
1. zamówienie podstawowe (dostawa Sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 16 983 803,00 zł brutto, z czego na Emitenta przypada 8 595 203,10 zł brutto

2.prawo opcji (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 16 302 948,90 zł brutto, z czego na Emitenta przypada 75% przychodu brutto z tytułu zamówień opcjonalnych.

Termin realizacji prawa opcji wynosi do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

WASKO S.A(Emitent) w konsorcjum z Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Członek konsorcjum) podpisało umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu.

Na rozbudowę, wydajności oraz przestrzeń dyskową posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego. Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 33 286 752,00 zł brutto w tym:
1. Zamówienie podstawowe (dostawa Sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 16 983 803,00 zł brutto, z czego na Emitenta przypada 8 595 203,10 zł brutto
2. Prawo opcji (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 16 302 948,90 zł brutto, z czego na Emitenta przypada 75% przychodu brutto z tytułu zamówień opcjonalnych.

Termin realizacji prawa opcji wynosi do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

https://www.wasko.pl/raporty-biezace/informacja-o-podpisaniu-umowy-kontrahentem-15/https://www.wasko.pl/raporty-biezace/informacja-o-podpisaniu-umowy-kontrahentem-15/

Wasko dla PAP S.A.

WASKO S.A. zawarło umowę z Polską Agencją Prasową S.A. której przedmiotem jest świadczenie usług serwisowych biblioteki taśmowej FUJITSU.
Oparte na LTO urządzenia pamięci masowej FUJITSU ETERNUS stanowią połączenie elastycznej skalowalności z doskonałymi możliwościami zautomatyzowanego i zdalnego zarządzania przy bardzo efektywnej obsłudze w przypadku szybkiego wzrostu ilości danych podczas tworzenia kopii zapasowych i archiwizowania. To doskonałe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, które spełni szeroki zakres wymagań w zastosowaniach przechowywania danych, w tym w archiwizacji długoterminowej, bezobsługowego tworzenia kopii zapasowych w środowiskach IT małych i średnich firm, grup roboczych lub oddziałów firmowych.