Sprzęt, oprogramowanie i szkolenia dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy”

WASKO S.A. wspólnie z LogicSynergy Sp. z o.o. zrealizuje projekt „Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz szkoleniem pracowników i promocją e-usług” dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o.WASKO S.A będzie odpowiedzialne za:
  • – wykonanie infrastruktury sieci pasywnej,

  • – dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej, zbudowanej w oparciu o rozwiązania Fujitsu oraz oprogramowanie Microsoft Windows Server,

  • – dostawę infrastruktury sieci aktywnej zbudowanej m.in. o rozwiązania Juniper Networks oraz Fortinet

  • – dostawę komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych.

Dostarczana platforma cechuje się dużą użytecznością, skalowalnością i efektywnością ekonomiczną.Nasi inżynierowie zapewnią ciągłość i niezawodność działania dostarczonego rozwiązania.WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów sieciowych i bezpieczeństwa we wszystkich sektorach gospodarki.

System kopii zapasowych NFZ

WASKO S.A. zrealizowało umowę ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, której przedmiotem była rozbudowa systemu do wykonywania kopii zapasowych. Przez najbliższe dwa lata eksperci z WASKO S.A. będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe i konsultacyjne dla systemu backupu, którym objęte zostało środowisko IT Klienta. WASKO S.A. od wielu lat wspiera swoich Partnerów oferując kompleksowe usługi i szeroki wachlarz produktów do administracji i utrzymania infrastruktury IT we wszystkich sektorach gospodarki.

WASKO S.A. dostarczy i wdroży kompletną infrastrukturę sieciową dla Modular System Sp. z o.o.

Będzie to jednorodne środowisko wybudowane w oparciu o zaawansowane rozwiązania firmy Fortinet. Z uwagi na panujące warunki związane z epidemią koronawirusa Klient otrzyma w pełni skonfigurowane urządzenia gotowe do instalacji i natychmiastowej pracy. Inżynierowie WASKO S.A zapewnią zdalne, kompleksowe wsparcie, w zakresie utrzymania i administracji nowo powstałego środowiska.

Uniwersytet Warszawski – serwis urządzeń sieciowych

WASKO S.A. zawarło umowę z Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest serwis urządzeń sieciowych Juniper Networks. Certyfikowani inżynierowie WASKO S.A., przez najbliższy rok, będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe w zakresie zaawansowanej infrastruktury sieciowej będącej w posiadaniu Uniwersytetu. WASKO S.A. oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów sieciowych a rozwiązania firmy Juniper Networks od wielu lat tworzą trzon tych rozwiązań.

Modernizacja serwerów MPK Wrocław

WASKO S.A. podpisało umowę, której przedmiotem jest modernizacja środowiska serwerowego w Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.Modernizacja polegać będzie na dostawie, instalacji i uruchomieniu serwerów typu blade wraz z wyposażoną w niezbędne urządzenia obudową oraz na dostawie niezbędnych elementów infrastruktury aktywnej i pasywnej. Dostarczana infrastruktura sprzętowa zastąpi istniejące rozwiązane zbudowane w oparciu o serwery HPE starszej generacji. W ramach umowy nasi specjaliści dokonają migracji całego środowiska na nową platformę sprzętowo systemową oraz przez najbliższe 5 lat będą wykonywać prace serwisowe, rekonfiguracyjne oraz konsultacyjne.Usługi serwisowe świadczone będą w trybie 24x7x365.

Opieka techniczna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

WASKO S.A. podpisało umowę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dotyczącą realizacji usług opieki technicznej macierzy dyskowych Hitachi Vantara. Przez najbliższe rok nasi specjaliści będą wykonywać prace serwisowe, rekonfiguracyjne oraz konsultacyjne dla zaawansowanego środowiska przechowywania danych zbudowanego w oparciu o produkty firmy Hitachi. WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów składowania danych, systemów wysokiej dostępności i ciągłości funkcjonowania. To nasze kompetencje i stale zwiększany potencjał techniczny wielokrotnie decydują o wyborze przez klientów oferowanych przez nas rozwiązań, mają one również wpływ na rosnące rok do roku wyniki sprzedaży.