Wasko dla Powiatu Legnickiego

WASKO S.A. podpisało umowę z Powiatem Legnickim.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przełączników sieciowych CISCO.
Nasi inżynierowie dostarczą i skonfigurują przełączniki, wykonają dokumentację oraz przeszkolą pracowników Zamawiającego.
Umowa obejmuje również usługę wsparcia technicznego w okresie 3 lat od zakończenia wdrożenia.