Sprzęt dla Politechniki Wrocławskiej

Po raz kolejny WASKO dostarcza sprzęt informatyczny, który będzie wykorzystany w zaawansowanych i nowatorskich projektach badawczo-rozwojowych. Tym razem mowa o projekcie „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”, realizowanym w Katedrze Optyki i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Na potrzeby tego projektu dostarczymy, uruchomimy oraz obejmiemy opieką serwisową serwery obliczeniowe marki Eterio.

Kontynuujemy w ten sposób dbanie o to, aby inżynierowie WASKO mieli swój wkład w rozwój nauki na polskich uczelniach wyższych.

Sprzęt dla Politechniki Wrocławskiej