Wsparcie dla Zakładu Elektroniki Pomiarowej

Zakończyliśmy sukcesem kolejny projekt dotyczący dostarczenia oraz integracji rozwiązania do przechowywania danych. Wykonaliśmy komplet usług związanych w implementacją i konfiguracją macierzy dyskowej Hitachi Vantara VSP G350 w Zakładzie Elektroniki Pomiarowej TECHMAG w Gliwicach. Oprócz tego uczestniczyliśmy w migracji danych systemów produkcyjnych z poprzednio używanej na nową macierz. Jak zawsze, przeprowadziliśmy też warsztaty techniczne z zakresu nowo wdrożonej macierzy oraz, w ramach współpracy z klientem, udzieliliśmy wyjaśnień i konsultacji, dotyczących obszaru przechowywania danych.