Rozbudowa macierzy Hitachi Vantara

w Ministerstwie Sportu

Na mocy podpisanej w lipcu 2020 r. umowy z Ministerstwem Sportu rozbudowaliśmy o dodatkowe półki dyskowe oraz sprzęt sieciowy dostarczony we wrześniu 2018 r. klaster niezawodnościowy Hitachi Vantara wyposażony w funkcjonalność Global Active Device (GAD).
Rozbudowa rozwiązania Hitachi GAD zapewnia Ministerstwu Sportu ciągły oraz nieprzerwany dostęp do danych w trybie active-active a także w znaczącym stopniu zwiększa jego wydajność.

W przypadku awarii jednej z lokalizacji, w której umieszczony jest jeden z nodów klastra, dostęp oraz zapis danych jest świadczony nieprzerwanie. Natomiast dostarczony w ramach tej umowy sprzęt sieciowy zapewnia Ministerstwu Sportu większą elastyczność a także niezawodność posiadanej sieci SAN.

Przez najbliższy rok eksperci z WASKO S.A. będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe i konsultacyjne dla systemu zbudowanego w oparciu o wspomniane rozwiązanie Hitachi GAD. Jest to jeden z najlepszych systemów klasy korporacyjnej w dziedzinie rozwiązań składowania, zabezpieczenia i zapewnienia ciągłości działania systemów oraz dostępności do danych na nim składowanych.

WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów składowania danych, systemów wysokiej dostępności i ciągłości funkcjonowania.