Modernizacja serwerów MPK Wrocław

WASKO S.A. podpisało umowę, której przedmiotem jest modernizacja środowiska serwerowego w Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

Modernizacja polegać będzie na dostawie, instalacji i uruchomieniu serwerów typu blade wraz z wyposażoną w niezbędne urządzenia obudową oraz na dostawie niezbędnych elementów infrastruktury aktywnej i pasywnej. Dostarczana infrastruktura sprzętowa zastąpi istniejące rozwiązane zbudowane w oparciu o serwery HPE starszej generacji.

W ramach umowy nasi specjaliści dokonają migracji całego środowiska na nową platformę sprzętowo systemową oraz przez najbliższe 5 lat będą wykonywać prace serwisowe, rekonfiguracyjne oraz konsultacyjne.

Usługi serwisowe świadczone będą w trybie 24x7x365.