Dostawa sprzętu

Uczelnie

WASKO S.A. zawarło umowę z Uniwersytetem Warszawskim, której przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby sieci komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego”. Przez okres dwunastu miesięcy będziemy sukcesywnie dostarczali niezbędny sprzęt sieciowy na potrzeby Uczelni a nasi specjaliści będą świadczyli trzyletnią gwarancją serwisową.