12 listopada 2022 uruchomiony został tunel w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Naprawa-Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu”

W ramach kontraktu podpisane zostały dwie umowy konsorcjum:

W dniu 24 września 2018r. podpisano umowę pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz VOLTAR System Sp. z o.o. – konsorcjant z siedzibą w Tychach (zwanego dalej Wykonawcą), a ASTALDI S.p.A. z siedzibą w Rzymie, Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie ( zwaną dalej Zamawiającym). Przedmiotem umowy jest wyposażenie tunelu w systemy zarządzania jego bezpieczeństwem takie jak: oświetlenie, układ sterowania, wentylacja, radio i konstrukcja wieżowa, monitoring wizyjny i wideo detekcja, łączność alarmowa i teletechniczna, instalacja nagłośnienia, wyposażenie komunikacyjne, urządzenia detekcji i sygnalizacji pożaru w ramach inwestycji, kontrola dostępu oraz oprogramowanie trenażer operatorów tunelu mający na celu przygotowanie zespołu zarządzającego utrzymaniem bezpieczeństwa

19 maja 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz VOLTAR System Sp. z o.o. – konsorcjant z siedzibą w Tychach (Konsorcjum), a ASTALDI S.p.A. z siedzibą w Rzymie, Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (Wykonawcą). Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Naprawa-Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu”, polegających na: − zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji średniego i niskiego napięcia, − zaprojektowaniu i wykonaniu systemu bezpiecznego oświetlenia tunelu, − zaprojektowaniu i budowie 2 stacji transformatorowych wraz z agregatami prądotwórczymi. Zakres prac realizowany przez Emitenta w ramach umowy: − nadzór i koordynacja wykonania dokumentacji technicznej, − koordynacja i dostawy materiałów, − próby, uruchomienie oraz testy funkcjonalne wykonanych systemów.