Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Zarzad_MM1

 

Michał Mental, lat 43, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na Wydziale Elektroniki, uzyskując w roku 1998 tytuł magistra inżyniera telekomunikacji.

Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 2000, gdzie zaczynał pracę jako analityk systemów komputerowych, w 2002 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Teleinformatyki, a począwszy od roku 2005 zajmował kolejno stanowiska Zastępcy Dyrektora Departament Integracji i Wdrożeń, Dyrektora Sektora Transportu oraz Dyrektora Departamentu Telematyki.

Pan Michał Mental posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas realizacji licznych projektów teleinformatycznych z dziedziny telekomunikacji, automatyki, telematyki drogowej i inżynierii ruchu oraz projektów systemów niskoprądowych. Jest uczestnikiem wielu szkoleń i posiadaczem certyfikatów, do których należą m.in.: certyfikaty Cisco, certyfikat PRINCE 2 Foundation Examination oraz Practitioner.

Od dnia 15 września 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Departamentu Telematyki. Posiada 1042 akcje  WASKO S.A.

Pan Michał Mental  nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członekjej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarzad_tm3

 

Tomasz Macalik, lat 41, jest prawnikiem – radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie studiował na Wydziale Prawa i Administracji.

Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 2002, gdzie pracował jako Kierownik, a następnie od roku 2005 roku jako Dyrektor Działu Prawnego. W roku 2013 został powołany w skład Zarządu WASKO S.A. jako Członek Zarządu, a następnie jako Wiceprezes Zarządu.

Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej COIG S.A. – spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej WASKO, pełni również funkcję Rady Nadzorczej NOVUM S.A. Wcześniej pełnił też funkcję Członka Rady Nadzorczej ISA Sp. z o.o. – spółki zależnej od COIG S.A.

Pan Tomasz Macalik posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze i doradztwie prawnym w zakresie realizacji usług w sektorze IT, jak również negocjowaniu i prowadzeniu projektów infrastrukturalnych, w szczególności co do inwestycji dofinansowywanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Specjalizuje się jednocześnie w transakcjach fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji.

Od dnia 15 września 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Biura Prawnego WASKO S.A.

Pan Tomasz Macalik nie posiada akcji WASKO S.A. oraz  nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarzad_KM

 

Katarzyna Maksymowicz, lat 40, jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który ukończyła z tytułem magistra w roku 1999 na Wydziale Zarządzania o kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz specjalizacji „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”.

W roku 2009 i 2010 ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i Ochrona Informacji w Systemach Informatycznych” oraz „Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji”.

Pani Katarzyna Maksymowicz jest związana z WASKO S.A. od roku 2000, gdzie została zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. Marketingu i Handlu. Od 2005 pełniła funkcję Asystenta Zarządu, a następnie od 2007 była Zastępcą Kierownika Biura Zarządu. Od 2015 jest Dyrektorem Biura Zarządu Spółki.

Pani Katarzyna Maksymowicz posiada 11 letnie doświadczenie w zarządzaniu Biurem Zarządu Spółki, które zostało potwierdzone wieloma certyfikatami oraz ukończonymi szkoleniami, do których należą m.in.: „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji” wydany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania, „Zarządzanie Projektami wg metodyki PRINCE2” Poziom Foundation” wydane przez APMG International, „Certyfikowany Dyrektor Biura Zarządu” wydany przez Institiute for International Research.

Od dnia 15 września 2016 roku Pani Katarzyna Maksymowicz pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Biura Zarządu.

Pani Katarzyna Maksymowicz nie posiada akcji WASKO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarzad_LM

 

Łukasz Mietła, lat 38, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który ukończył z tytułem magistra ekonomii w roku 2003 na Wydziale Ekonomii o kierunku „Finanse i Bankowość”.

Pan Łukasz Mietła jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 2007, gdzie przez pierwsze lata nadzorował Dział Księgowości, a od roku 2014 pełni funkcję Dyrektora Finansowego.

W latach 2004 – 2007 zdobywał doświadczenie zawodowe w dziale audytu finansowego
w  takich podmiotach, jak: BDO Polska Sp. z o.o., Roedl Audit Sp. z o.o. oraz Europejskie Centrum Audytu Sp.  z o.o. W roku 2009 uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta i został wpisany na listę biegłych prowadzoną przez Krajową Izbą Biegłych Rewidentów pod numerem 11636. W latach 2013-2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej COIG Software S.A. – spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej WASKO.

Od dnia 15 września 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego.

Pan Łukasz Mietła nie posiada akcji WASKO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarzad_KE

 

Katarzyna Ekiert, lat 38, jest absolwentką Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończyła w roku 2002 z tytułem magistra inżyniera na kierunku „Matematyka Stosowana” o specjalizacji „Matematyka Dyskretna i matematyczne podstawy informatyki”. Z WASKO S.A. jest związana od roku 2002, gdzie została zatrudniona na stanowisku programisty, a następnie od roku 2004 na stanowisku Specjalisty ds. Marketingu. Od roku 2007 jest Kierownikiem Działu Ofert .

Pani Katarzyna Ekiert posiada ponad 10 – letnie doświadczenie w obszarze IT, w obszarze zamówień publicznych, w zakresie rozliczania projektów finansowanych lub dofinansowy-wanych ze środków Unii Europejskiej, a także ze znajomości Systemu Zarzadzania Jakością
wg AQAP. Odbyła wiele szkoleń oraz posiada też certyfikaty, do których należą m.in. „Zarzadzanie Projektami wg metodyki PRINCE2” Poziom Foundation wydane przez APMG International oraz certyfikat „Specjalista ds. Jakości” wydane przez TUV Rheinland.

Od dnia 15 września 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu WASKO S.A. Jest posiadaczem 2.800 akcji WASKO S.A.

Pani Katarzyna Ekiert nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje
w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bez nazwy1-1Rada Nadzorcza

Andrzej Gdula – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Urodzony w 1942 r., jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył naukę na Wydziale Prawa i Administracji, od roku 1997 posiada również uprawnienie do pełnienia funkcji w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od roku 2005 do połowy 2011 roku Pan Andrzej Gdula był zatrudniony w przedsiębiorstwie System Gazociągów Tranzytowych Europolgaz S.A. w Warszawie na stanowisku Dyrektora Organizacji i Strategii Rozwoju. Wcześniej Pan Andrzej Gdula pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Doradców w Kancelarii Prezydenta RP (w latach 1996-2005), Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Polityki Społecznej (w latach 1993-1996) oraz szereg innych funkcji publicznych w tym funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Wschód – Zachód (w latach 1991 – 1993). Pan Andrzej Gdula zasiadał także w Radach Nadzorczych następujących Spółek: Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (1995), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (1997), Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (1997-2005), PHZ Cenzin Sp. z o.o. (1998), Citi Bank Handlowy S.A. (2004).

Pan Andrzej Gdula nie posiada akcji WASKO S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach podmiotu konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. Andrzej Gdula nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. W rozumieniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” Pan Andrzej Gdula jest niezależnym Członkiem Rady. Pan Andrzej Gdula od kilku lat jest związany ze Spółką, w okresie od 30 czerwca do 30 listopada 2006 roku był Członkiem Rady Nadzorczej WASKO S.A., a od 1 grudnia 2006 roku do 30 czerwca 2009 roku pełnił funkcję doradcy Zarządu WASKO S.A.

Krzysztof Gawlik – Członek Rady Nadzorczej (niezależny)

Urodzony w 1959 r., jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1983 – 1991 pracował w Urzędzie Skarbowym w Gliwicach, od 1998 r. wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministra Finansów. Od roku 1991 –prowadzi w Gliwicach własną kancelarię prawną. W 2000 roku Pan Krzysztof Gawlik złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. Pan Krzysztof Gawlik pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Meden sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej HH Poland SA również w Gliwicach

Pan Krzysztof Gawlik nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu. Krzysztof Gawlik nie posiada akcji WASKO S.A., nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Poza pełnioną funkcją w Radzie Nadzorczej Pan Krzysztof Gawlik nie jest w żaden sposób powiązany z WASKO S.A.

Eugeniusz Świtoński – Członek Rady Nadzorczej (niezależny)

Urodzony w 1940 r., jest profesorem zwyczajnym Politechniki Śląskiej. Od początków kariery naukowej pracuje na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, gdzie pełnił funkcję kierownika Zakładu, zastępcy dyrektora Instytutu, prodziekana Wydziału oraz kierownika Studium Doktoranckiego w dyscyplinie „mechanika”. Obecnie jest kierownikiem Katedry Mechaniki Stosowanej. Prof. Świtoński prowadzi badania naukowe w dyscyplinach: mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn. Jest autorem ponad 200 publikacji, w tym wielu monografii. Specjalizuje się w zagadnieniach modelowania w mechanice, mechaniki ośrodków ciągłych, dynamiki maszyn, biomechaniki, metod numerycznych i optymalizacji. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, a od 1988 roku przewodniczy pracom komitetu organizacyjnego międzynarodowego Sympozjonu „Modelowanie w mechanice”. Jest członkiem Senatu Politechniki Śląskiej, członkiem Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem wielu komitetów naukowych konferencji międzynarodowych, a także wielu komitetów redakcyjnych czasopism naukowych w kraju i za granicą, m.in. Journal of Lithuanian Academy of Sciences TRANSPORT, Przegląd Mechaniczny, ZN AGH MECHANIKA. Był kierownikiem lub głównym wykonawcą kilkunastu projektów badawczych i celowych, których wynikiem są cztery patenty i wiele wdrożeń.

Pan prof. dr hab. inż Eugeniusz Świtoński nie posiada akcji WASKO S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach podmiotu konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. Eugeniusz Świtoński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. W rozumieniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” Pan Eugeniusz Świtoński jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.

Andrzej Sapierzyński – Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1972 roku, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na której ukończył  Wydział Zarządzania. Po studiach otworzył firmę współpracującą z dużymi zakładami produkcyjnymi z Europy Zachodniej, głównie z Niemiec. Następnie stał się polskim wyłącznym  przedstawicielem włoskiej firmy produkującej osprzęt techniczny do specjalistycznych maszyn transportowych, tym samym rozwijając firmę Poltech Group współpracującą z ponad 50 zakładami produkcyjnymi w Polsce. Od roku 2000 skoncentrował się na obrocie nieruchomościami przemysłowymi oraz komercyjnymi współpracując m.in. z Metro AG oraz Carrefour. Od 2002 r. był pełnomocnikiem zarządu HOGA.PL S.A. odpowiedzialnym za rozwój strategii działań handlowych i finansowych. Od 2005  w WASKO S.A. uczestniczył w procesie przygotowania spółki do połączenia z HOGA.PL S.A., co umożliwiło wejście WASKO S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po połączeniu pełnił w WASKO S.A. funkcję dyrektora marketingu odpowiedzialnego za promocję spółki na rynku polskim  i zagranicznym. Obecnie jest właścicielem firmy doradczo inwestycyjnej SAPO Investment. Do końca 2013 zasiadał w radzie nadzorczej firmy telekomunikacyjnej NOVUM S.A. Jest współwłaścicielem i Prezesem Zarządu firmy FONON Sp. z o.o. wyspecjalizowanej w kompetencjach projektowo-produkcyjnych w różnych segmentach rynku, głównie w branży motoryzacyjnej. Spółka działa na rynku polskim i międzynarodowym.

Pan Andrzej Sapierzyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu. Nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Andrzej Sapierzyński jest w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi  osobą blisko związaną z Panem Wojciechem Wajdą podmiotem dominującym WASKO S.A.

 

Michał Matusak – Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1975 roku. Studiował gospodarkę nieruchomościami na Wydziale Geodezji i Kartografii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1996 r. jako właściciel firmy Pol-Tech, realizującej m.in. zadania związane z transportem wewnątrzzakładowym. Z WASKO S.A.  związany jest od 2002 r. W latach 2002-2005 był dyrektorem Zakładu Inwestycji. W latach 2008-2010 był prezesem zarządu spółki Dębica RC Sp. z o.o. zajmującej się produkcją specjalistycznych systemów i urządzeń klimatyzacyjnych dla sektora górniczego. Od 2005 r. jest Prezesem Zarządu przedsiębiorstwa Elipsa Sp. z o.o. oferującego innowacyjne systemy automatyki budynkowej. Przedsiębiorstwo to realizuje również zadania związane z budową oraz instalacją urządzeń teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i energetycznych.   Pan Michał Matusak nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu.

Michał Matusak nie posiada akcji WASKO S.A., nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Michał Matusak jest w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi  osobą blisko związaną z Panem Wojciechem Wajdą podmiotem dominującym WASKO S.A.