Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. – 17 czerwca 2016 roku

godzina rozpoczęcia: 11.00

miejsce: 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 7/9,

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego WASKO S. A. za rok obrotowy 2015.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S. A. w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S. A. za rok obrotowy 2015.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto WASKO S. A. za rok obrotowy 2015.
 10. Zamknięcie obrad.

 

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:

Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

 


 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. – 16 czerwca 2015 roku

godzina rozpoczęcia: 12.00

miejsce: Warszawa, ul. Czackiego 7/9

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2014
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO SA za rok obrotowy 2014.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto WASKO S.A. za rok obrotowy 2014.
 9. Zamknięcie obrad.

 

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:

Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

 


 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. – 12 czerwca 2014 roku

godzina rozpoczęcia: 12.00

miejsce: Gliwice, ul. Berbeckiego 6

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2013.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto WASKO S.A. za rok obrotowy 2013.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO SA za rok obrotowy 2013.
 9. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej WASKO S.A.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu WASKO S.A.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:

Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

 


 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. – 28 listopada 2012 r.

godzina rozpoczęcia: 12.00

miejsce: siedziba Spółki – Gliwice, ul. Berbeckiego 6

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Zmiany w Statucie Spółki
 5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:

Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500