Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Przeznaczenie

System Wspomagania Dowodzenia autorstwa WASKO to wielozadaniowa platforma dyspozytorska przeznaczona do koordynacji działań ratowniczych i porządkowych w zakresie m.in. przyjmowania zgłoszeń i obsługi zdarzeń, dysponowania i zarządzania zespołami wsparcia, a także wizualizacji, kolekcji i przetwarzania danych pochodzących z terenowych zespołów wsparcia. System zapewnia informatyczne wspomaganie działań podejmowanych przez dyspozytorów następujących służb:

 • straż pożarna,
 • pogotowie ratunkowe, górskie,
 • policja,
 • straż miejska,
 • służby miejskie.

 

Działanie

System SWD wspomaga proces obsługi zdarzeń od momentu przyję­cia i rejestracji zgłoszenia, poprzez skierowanie właściwych zespołów wsparcia (np. Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM), Zespołów Straży Pożarnej, Policji), kończąc na transporcie poszkodowanych do miejsca hospitalizacji. Lokalizacja poszczególnych zdarzeń, miejsce pobytu zespołów wsparcia oraz ich status są stale wizualizowane na mapach cyfrowych GIS stanowiących zinte­growany moduł systemu. System SWD zapewnia wsparcie procesów administracyjnych, w tym plano­wanie grafików pracy, rozliczanie czasu pracy, planowanie zakupu leków i rozliczanie ich zużycia. Na podstawie zgro­madzonych danych tworzona jest kompletna do­kumentacja medyczna umożliwiająca przekazanie szpitalowi informacji o stanie poszkodowanego, a także rozliczenie dyspo­nenta z Narodowym Funduszem Zdrowia. System udostęp­nia również moduł do tworzenia i generowania raportów na podstawie zgromadzonych danych.

 

Funkcjonalność

System WASKO SWD realizuje następujące funkcje:

 • obsługa zgłoszeń i zdarzeń,
 • wspomaganie przyjmowania i filtrowanie zgłoszeń telefonicznych,
 • prezentacja lokalizacji zgłaszającego zdarzenie na mapie numerycznej,
 • wspomaganie rejestracji zdarzeń o charakterze ratunkowym, transportowym, komercyjnym,
 • współpraca z Systemem Informatycznym Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego,
   • prezentacja lokalizacji miejsca zdarzenia na mapach cyfrowych:
    • prezentacja lokalizacji oraz statusu poszczególnych zespołów na mapach cyfrowych,
    • przekazywanie zleceń wyjazdu do miejsc stacjonowania zespołów lub na urządzenie mobilne,
    • planowanie składów zespołów na podstawie danych z grafiku czasu pracy,
 • prowadzenie księgi dysponenta.


Korzyści

 • Skrócenie czasu przyjmowania zgłoszenia i wyznaczenia właściwego Zespołu Ratownictwa Medycznego;
 • Obniżenie kosztów obsługi zgłoszeń;
 • Pełna rejestracja i archiwizacja dokumentacji (w tym medycznej);
 • Optymalizacja rozmieszczenia zespołów wsparcia w terenie.

Moduły

System WASKO SWD występuje w kilku wersjach ukierunkowanych na lepszą współpracę z poszczególnymi służbami:

 • policji,
 • ratownictwa medycznego,
 • pogotowia górskiego,
 • straży miejskiej.

Pobierz folder