Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Wniosek Zarządu WASKO S.A. dotyczący podziału zysku neto za rok obrotowy 2016

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego przez WASKO S.A. w roku obrotowym 2016 składanego Radzie Nadzorczej Spółki oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Mając na uwadze osiągnięcie w roku obrotowym 2016 przez WASKO S.A. oraz przez Grupę Kapitałową WASKO niższych od oczekiwań wyników finansowych, Zarząd WASKO S.A. stoi na stanowisku, aby zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 3 589 382,77 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy) pozostawić w Spółce i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
W ocenie Zarządu środki te pozwolą na dokonywanie kolejnych inwestycji w rozwój Spółki, co jest niezbędnym elementem poprawy wyników finansowych w przyszłości.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok 2016 podejmie Zwyczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)