Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

46/2006 Zwołanie na dzień 27.10.2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A.

 

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje o zwołaniu na dzień 27 października 2006 roku, o godz. 12.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gliwicach, w siedzibie Spółki, przy ulicy Barlickiego 18.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpóźniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Barlickiego 18, w sekretariacie, do godz. 16.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie i opatrzone znaczkami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna posiadać stosowne pełnomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych.