Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

06/2013 Podpisanie umowy z Urzędem Morskim w Gdyni o wartości 75,6 mln zł na zaprojektowanie i budowę Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 marca 2013 roku Spółka podpisała umowę z Urzędem Morskim w Gdyni na „Zaprojektowanie i budowę Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej – Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) etap IIA”.

Pomorska Magistrala Teleinformatyczna jest częścią projektu pn. „Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego” (KSBM), a przedmiotem podpisanej umowy jest dostarczenie jednorodnej, skalowalnej i wysokowydajnej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby systemu bezpieczeństwa. Celem Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi oraz przeciwdziałanie skażeniom środowiska morskiego.

Oferta WASKO S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza w publicznym postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie ograniczonym przez Urząd Morski w Gdyni, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 1/2013 z dnia 19 stycznia 2013 roku.

Wartość umowy wynosi 75,6 ml zł brutto (61,5 mln zł netto), a termin jej realizacji określono na 30 miesięcy od daty podpisania.

W Umowie przewidziano zapłatę przez Spółkę kar umownych, z których największa dotyczy opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy i może wynosić 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości kontraktu.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec IV kwartału 2012 r. wynosiły 178 664 tys. zł.