Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

 

 

 

Andrzej Gdula

Bez nazwy1-1

 

 

Urodzony w 1942 r., jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył naukę na Wydziale Prawa i Administracji, od roku 1997 posiada również uprawnienie do pełnienia funkcji w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od roku 2005 do połowy 2011 roku Pan Andrzej Gdula był zatrudniony w przedsiębiorstwie System Gazociągów Tranzytowych Europolgaz S.A. w Warszawie na stanowisku Dyrektora Organizacji i Strategii Rozwoju. Wcześniej Pan Andrzej Gdula pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Doradców w Kancelarii Prezydenta RP (w latach 1996-2005), Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Polityki Społecznej (w latach 1993-1996) oraz szereg innych funkcji publicznych w tym funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Wschód – Zachód (w latach 1991 – 1993). Pan Andrzej Gdula zasiadał także w Radach Nadzorczych następujących Spółek: Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (1995), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (1997), Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (1997-2005), PHZ Cenzin Sp. z o.o. (1998), Citi Bank Handlowy S.A. (2004).

Pan Andrzej Gdula nie posiada akcji WASKO S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach podmiotu konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. Andrzej Gdula nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. W rozumieniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” Pan Andrzej Gdula jest niezależnym Członkiem Rady. Pan Andrzej Gdula od kilku lat jest związany ze Spółką, w okresie od 30 czerwca do 30 listopada 2006 roku był Członkiem Rady Nadzorczej WASKO S.A., a od 1 grudnia 2006 roku do 30 czerwca 2009 roku pełnił funkcję doradcy Zarządu WASKO S.A.

 


 

krzysztof gawlik

 

Urodzony w 1959 r., jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1983 – 1991 pracował w Urzędzie Skarbowym w Gliwicach, od 1998 r. wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministra Finansów. Od roku 1991 –prowadzi w Gliwicach własną kancelarię prawną. W 2000 roku Pan Krzysztof Gawlik złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. Pan Krzysztof Gawlik pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Meden sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej HH Poland SA również w Gliwicach

Pan Krzysztof Gawlik nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu. Krzysztof Gawlik nie posiada akcji WASKO S.A., nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Poza pełnioną funkcją w Radzie Nadzorczej Pan Krzysztof Gawlik nie jest w żaden sposób powiązany z WASKO S.A.

 


 

eugeniusz świtonski

 

Urodzony w 1940 r., jest profesorem zwyczajnym Politechniki Śląskiej. Od początków kariery naukowej pracuje na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, gdzie pełnił funkcję kierownika Zakładu, zastępcy dyrektora Instytutu, prodziekana Wydziału oraz kierownika Studium Doktoranckiego w dyscyplinie „mechanika”. Obecnie jest kierownikiem Katedry Mechaniki Stosowanej. Prof. Świtoński prowadzi badania naukowe w dyscyplinach: mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn. Jest autorem ponad 200 publikacji, w tym wielu monografii. Specjalizuje się w zagadnieniach modelowania w mechanice, mechaniki ośrodków ciągłych, dynamiki maszyn, biomechaniki, metod numerycznych i optymalizacji. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, a od 1988 roku przewodniczy pracom komitetu organizacyjnego międzynarodowego Sympozjonu „Modelowanie w mechanice”. Jest członkiem Senatu Politechniki Śląskiej, członkiem Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem wielu komitetów naukowych konferencji międzynarodowych, a także wielu komitetów redakcyjnych czasopism naukowych w kraju i za granicą, m.in. Journal of Lithuanian Academy of Sciences TRANSPORT, Przegląd Mechaniczny, ZN AGH MECHANIKA. Był kierownikiem lub głównym wykonawcą kilkunastu projektów badawczych i celowych, których wynikiem są cztery patenty i wiele wdrożeń.

Pan prof. dr hab. inż Eugeniusz Świtoński nie posiada akcji WASKO S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach podmiotu konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. Eugeniusz Świtoński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. W rozumieniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” Pan Eugeniusz Świtoński jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.

 


 

 

 

Andrzej Sapierzynski

 

Urodzony w 1972 roku, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na której ukończył  Wydział Zarządzania. Po studiach otworzył firmę współpracującą z dużymi zakładami produkcyjnymi z Europy Zachodniej, głównie z Niemiec. Następnie stał się polskim wyłącznym  przedstawicielem włoskiej firmy produkującej osprzęt techniczny do specjalistycznych maszyn transportowych, tym samym rozwijając firmę Poltech Group współpracującą z ponad 50 zakładami produkcyjnymi w Polsce. Od roku 2000 skoncentrował się na obrocie nieruchomościami przemysłowymi oraz komercyjnymi współpracując m.in. z Metro AG oraz Carrefour. Od 2002 r. był pełnomocnikiem zarządu HOGA.PL S.A. odpowiedzialnym za rozwój strategii działań handlowych i finansowych. Od 2005  w WASKO S.A. uczestniczył w procesie przygotowania spółki do połączenia z HOGA.PL S.A., co umożliwiło wejście WASKO S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po połączeniu pełnił w WASKO S.A. funkcję dyrektora marketingu odpowiedzialnego za promocję spółki na rynku polskim  i zagranicznym. Obecnie jest właścicielem firmy doradczo inwestycyjnej SAPO Investment. Do końca 2013 zasiadał w radzie nadzorczej firmy telekomunikacyjnej NOVUM S.A. Jest współwłaścicielem i Prezesem Zarządu firmy FONON Sp. z o.o. wyspecjalizowanej w kompetencjach projektowo-produkcyjnych w różnych segmentach rynku, głównie w branży motoryzacyjnej. Spółka działa na rynku polskim i międzynarodowym.

Pan Andrzej Sapierzyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu. Nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Andrzej Sapierzyński jest w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi  osobą blisko związaną z Panem Wojciechem Wajdą podmiotem dominującym WASKO S.A.

 


 

 

 

michał matusak

 

Urodzony w 1975 roku. Studiował gospodarkę nieruchomościami na Wydziale Geodezji i Kartografii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1996 r. jako właściciel firmy Pol-Tech, realizującej m.in. zadania związane z transportem wewnątrzzakładowym. Z WASKO S.A.  związany jest od 2002 r. W latach 2002-2005 był dyrektorem Zakładu Inwestycji. W latach 2008-2010 był prezesem zarządu spółki Dębica RC Sp. z o.o. zajmującej się produkcją specjalistycznych systemów i urządzeń klimatyzacyjnych dla sektora górniczego. Od 2005 r. jest Prezesem Zarządu przedsiębiorstwa Elipsa Sp. z o.o. oferującego innowacyjne systemy automatyki budynkowej. Przedsiębiorstwo to realizuje również zadania związane z budową oraz instalacją urządzeń teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i energetycznych.   Pan Michał Matusak nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu.

Michał Matusak nie posiada akcji WASKO S.A., nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Michał Matusak jest w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi  osobą blisko związaną z Panem Wojciechem Wajdą podmiotem dominującym WASKO S.A.

 

 

 

 

Bez nazwy1-1